Sawidak sajak paralak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tah catrik saulas bulu galatik

mawa beja hawar-hawar belah kidul

mangsa hujan girimis,

cenah anjeun keur nyorangan.

 

 

                           Awor angin ngaharewos

                           kingkilaban nu ngiceupan

                           katumbiri nu nyukangan

                           tresna leeh nyaliara.

 

                           Layung mega nu mayungan

                           bulan datang mangsa peuting

                           bentang reugreug ngaleprokan

                           tresna tepung na impian.

 

                                            Gn.batu, april 2008

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: