PSLM vs PSWIDING

Jang Dede teh geus lila sosobatan jeung Cep Adang, cenahmah tisaprak sakola di SD tug nepi kakiwari nincak Universitas estu layeut pisan taya cawadeunana. Dua sobat ieu teh sarua terah Cigarukgak, persisna teh di daerah Leuwi Munding ( kurang leuwih tujuh obor ti puseur dayeuh ), ari karesepna sarua kana maen bola, ngan ngadenge beja tinu rada gelo cenah dua sobat ieu teh ayeuna keur mangsana kritis hese rek diislahkeunnana.

Tah naon anu jadi sababiahna dua sobat ieu jadi teu harmonis teh ? kieu bejanamah :

Cep Adang sawatara katukang kapilih jadi kokolot PSLM ( Persatuan Sepak Bola Leuwi Munding ), tisaprak PSLM dikokolotanan ku Cep Adang enya pisan katingali kamajuan dina sababaraha widang mah, nya bisa nyieun kaos team, banera klub, malah nyulap emper pos ronda dijadikeun sekretariat sagala, nu nyongcolang pisan dina ketakna jadi kokolot teh nya basa ngayakeun gempungan anggota ( Munas meureun caritanamah ) bisa ngadatangngkeun pa Camat jeung salah sahiji mantan pamaen Persib nyaeta Yudi Irawan, wuih…. atuh ibur saleuleumbur ear sadesa muji kana sepak terjangna Cep Adang mingpin PSLM.

Beuki lila beuki nyongcolang, tapi nyakitu tea aya paribasa Semakin tinggi Pohon tumbuh, semakin kecang angin menerpa, ceunah Cep Adang dina ngarekrut para pamenna teh rada pilih kasih, duka kumaha cara jeung tujuannana nyeleksi para calon pamenna teh, da geuning si Otang budak mang Su’eb anu kawilang nyongcolang dina ngocek bal teu kapilih jadi pamaen inti, malah si Solehin budakna mang Obur anu kasohor sigegep mun jadi kiper, malah teu kabejaan-bejaan acan yen bulan hareup rek turnamen marebutkeun domba juragan Ambas dina raraga nyunatan budakna cep Ogi tea.

Dina mangsa herengheng kitu Jang Dede anu ngarasa milu tanggung jawab kana kaayaan daerah Leuwi Munding enggoning majukeun widang maen bal ngarasa nalangsa, da enya ge sobat jeung Cep Adang teh gening ari geus diangkat jadi kokolot PSLM mah jiganateh meni embung wawuh be, jiga nu apilain, boro-boro bisa mere masukan, sakalieun panggih oge ngobrol teh jadi saperluna bae.

Kulantaran kitu teu loba mikir duei Jang Dede nu lumayan loba pangrojong ti para pamuda anu teu ka akomodasi ku PSLM, utamana ti Cep Nandang budak Mama Haji Urip, dina poe Rebo Wage kamari ngadeklarasikeun klub anyar anu dingaranan PSWIDING. Tah Jang Dede tur PSWIDING na mah cenah dina ngarekrut pamen teh estu bener-bener ningali bakat tur talenta calon pamen, malah dibonusan sagala, keur calon pamen anu kapilih tapi can boga sapatu cenah arek dipangmeulikeun, kitu deui cenah PT. Gajah Oling anu direkturna pak Santoso geus siap jadi sponsor.

Nurutkeun pendapat pa Kuwu Rudi Suwardi nu dihubungi via telepon selularna poe kamari kaayaan ieu teh sah-sah saja selama untuk memajukan daerah mah, bersaing boleh-boleh saja asal dalam koridor yang sehat dan bertanggung jawab, malah mun bisamah cenah sing loba be klub maen bal di Leuwi Munding teh, sugan bae kahareup bisa aya nu jadi pamaen Persib.

Nya arikitu mah pa Kuwu, kita tunggu saja sepak terjangna.

(Cerita ini fiktif belaka, bila ada kesamaan nama, tempat, dan waktu kejadian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ubadbmarko © 2008 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: